Hac - Umre Seyahat Sağlık Sigortası

Sizler kutsal topraklara yapacağınız yolculuğun heyecanını yaşarken, seyahatinizde yaşayabileceğiniz sıkıntılarınızı biz gideriyoruz.

Aşağıdaki belirtilen limitler ile seyahatiniz Hac-Umre Seyahat Sigortası ile güvence altındadır.

Hac-Umre Seyahatinizde acil bir sağlık problemi ya da kaza yaşamanız durumunda, ayakta tedavi ve hastane tedavisi harcamalarınız Ankara Sigorta tarafından karşılanır. Bunların yanında ambulans hizmeti, daimi ikametgaha nakil, tıbbi danışmanlık gibi ihtiyacınız olacak daimi hizmetler de poliçe kapsamındadır.

Vefat halinde ise yurt içi nakil masraflarını karşılamak da Ankara Sigorta sorumluluğundadır.

Yaş sınırı; 0-17 yaş arasındaki çocuklar, anne veya babalarının sigorta ettiren olması kaydıyla sigortalanabilir. 65 yaş ve üzeri kişiler sadece kaza ile ilgili durumlar için sigortalanabilir. 66-70 yaş arası kişiler %50, 71-75 yaş arası kişiler %100, 76-80 yaş arası kişiler %200 ek prim ödemek kaydı ile kaza durumlarına karşı kapsam altına alınır. 81 yaş ve üzeri kişiler, bu sigortanın kapsamı altında değildir.

Teminat kapsamında olan giderler, limit dahilinde %100 karşılanır. Poliçeler acentelerimiz tarafından sigortalı adayının müracaati anında tanzim edilerek adayın poliçesi verilir. Sağlık beyanı alınmaz ve risk değerlendirmesi yapılmaz. Primler peşin tahsil edilir.

                 HAC - UMRE SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

TEMİNATLAR LİMİTLER
Tıbbi Bilgi ve Danışmanık Sınırsız
Tıbbi Tedavi Teminatı 30.000 EUR
Tıbbi Nakil 30.000 EUR
Cenaze Nakli 30.000 EUR
Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması Eko. Sınıfı uçak bileti
Refakatçinin Nakli Eko. Sınıfı uçak bileti
Refakatçinin Konaklaması Max. 5 gece / 300 EUR
İlaç Gönderimi Organizasyonu Organizasyon (kargo ücreti)
Tedavi Nedeniyle Konaklama Süresinin Uzaması Max. 5 gece / 300 EUR
Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması Sınırsız
Bagaj Kaybı veya Hasarı 400 EUR
Gecikmeli Bagaj 100 EUR
Birinci Dereceden Aile Mensubunun Ölümü Sebebiyle Geri Dönüş Eko. Sınıfı uçak bileti
Evde Meydana Gelen Hasar Sebebiyle Geri Dönüş Eko. Sınıfı uçak bileti
İdari Asistans Sınırsız
Hukuki Yardım 1.000 EUR
Kefalet İçin Avans Ödeme 5.000 EUR
Overbooking Nedeniyle Gecikme 100 EUR
Acil Mesajların İletilmesi Sınırsız
Sigortalının Yakınının Sağlık Durumunun İzlenmesi Sınırsız
Kişisel Eşyaların İkamesi Sınırsız
Tur İptali Katılımcı başına Max. 1.000 EUR