Hayvan Hayat Sigortası

Ankara Sigorta % 50 Devlet Destekli Hayvan / Hayat Sigortası

Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan;

  • Her Türlü Hayvan Hastalıkları
  • Gebelik ve Doğum
  • Cerrahi Müdahale
  • Kazalardan Böcek ve Yılan Sokması
  • Zehirli Çayır Otları ve Yeme Bağlı Zehirlenmeler
  • Her Türlü Doğal Afet ve Güneş Çarpmaları
  • Yangın ve İnfilak Sebebiyle Meydana Gelen Ölüm
  • Mecburi Kesim
  • Teknik Şartlar Çerçevesinde Yavru Atma

riskleri teminat altına alınmaktadır.