Nakliyat Tekne Sigortası

Nakliyat Tekne Sigortaları ile, teknenizin gövdesi, makineleri ile teknenizin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilen (tekne ile birlikte alınıp,satılabilen) teçhizatı, donanımı ve ekipmanı ile tekneye bağlı bazı menfaatler (ipotek, navlun, kira vs) güvence altına alınmaktadır.

Bu ürünümüzde, Tekne Poliçesi Genel Şartları ile Türk Limanları arasında sefer yapan tekneler olabileceği gibi uluslararası sularda da sefer yapan teknelerin sigortalarını da kapsayabileceği için uluslararası deniz sigorta piyasasında geçerliliği bulunan Enstitü Müddet Klozları şartlarıyla güvence verilerek teminat altına alınmaktadır.

Teminat altına alınan en önemli riskler;

  • Batma,
  • Yanma, infilak,
  • Karaya vurma, sığlığa bindirme, oturma,
  • Fırtına, alabora olma,
  • Bir başka gemi veya tekne ile çatışma,
  • Çatışmadan doğan sorumluluk,
  • Güvence altına alınan rizikolardan doğan kurtarma masrafları,
  • Dava ve say masrafları,
  • Müşterek avarya hasar ve masrafları,Yükleme veya boşaltma sırasında tekneye gelen hasarlar,Harp ve grev rizikoları.

Nakliyat Tekne Sigortası Genel Şartları için tıklayınız