İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

1. İşe alımlar:

Şirketimizde boş bir kadro oluştuğunda, öncelikle mevcut personelin uygunluğu ve talebi dikkate alınır.
Eldeki başvurular, ilanlar, insan kaynakları danışmanlık firmaları ve web siteleri yardımıyla, aranan
niteliklere uygun adaylar belirlenir.

Belirlenen adaylar, ilk olarak genel yetenek sınavına tabi tutulurlar.

Sınavdaki barajı aşan adaylar mülakata davet edilir. Mülakat, İK uzmanı, yöneticisi, ilgili birim yöneticisi/leri tarafından yapılır. Bölgelere eleman alınırken, ilk mülakat, Bölge Yöneticileri tarafından yapılır. Görüşler olumluysa, aday İK'ya yönlendirilir.

Mülakat sonucunda adayın durumu olumlu ise, ilgili Genel Müdür Yrd ile mülakata alınır.
Bu mülakattan sonra işe alımına karar verilen adaya, ücret teklifi ve şirketin tüm imkanları yazılı olarak sunulur.

2. Çalışma Şartları ve Sosyal Haklar:

Şirketimizin çalışma saatleri 08.30 - 17.30 arasıdır. Öğle tatili 12.30 - 13.30 arasındadır.

Ücretlendirme: Aylık ücretler, her ayın son günü ödenir. Ocak aylarında zam yapılır. Ücretlendirme,
unvan ve kadrolara göre belirlenmiş skalalar dahilinde yapılır. Ücret artışlarında, performans
değerlendirme sonuçları da dikkate alınır.

Ulaşım: Yol ücreti ödenir.

Sosyal Aktiviteler: Motivasyon Komitesi adı altında toplanan komitemiz, Şirket içi spor karşılaşmaları,
konser, gezi organizasyonları gibi aktiviteler düzenler.

3. Performans Yönetimi:

Şirketimizde her sene başında, şirket hedefleri doğrultusunda tüm personelin ayrı ayrı hedefleri belirlenir. 6.ayda hedeflerin geldiği noktalar tespit edilerek, gerekiyorsa revizyonlar yapılır. Sene sonunda ise Skor Kartları ile değerlendirmeleri yapılır. Yeni senenin hedefleri belirlenir.

4. Kariyer Planlama:

Çalışanlarımız, mevcut Terfi Sistemi doğrultusunda bekleme sürelerini doldurduklarında terfi sınavlarına girmeye hak kazanırlar. Terfi sınavını başarıyla geçen personele, mevcut kadrolar doğrultusunda uygun pozisyonlara terfisi teklif edilir.

5.Eğitim

Çalışanlarımız işe ilk girdiklerinde ORYANTASYON EĞİTİMLERİ,
Çalışma süreleri boyunca çeşitli TEKNİK EĞİTİMLER ile,
KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ alırlar.