Cam Kırılması Sigortaları Hasar Evrakları

CAM KIRILMASI HASARLARINDA;

  • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
  • Onarım faturası
  • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları
  • İBAN
  • Rüculu hasarda imzalı ibraname  makbuzu imzalatılması gereklidir.
  • 20.000.-TL üstü tazminat ödemelerinde ;
    Ticari ise ;Faaliyet belgesi, Ticari Sicil Gazetesi ,Vergi levhası, İmza Sirküleri,Nüfus Cüzdan kopyası ve  İbraname
    Gerçek Kişilerde; Nüfus Cüzdan kopyası ve  İbraname

 NOT: Eksper ve/veya Şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.