Emniyeti Suistimal Sigortaları Hasar Evrakları

EMNİYETİ SUİSTİMAL BRANŞI HASARLARINDA İSTENİLEN BELGELER

 • Savcılık dosyasındaki evrak asıları
 • Zararı belirten talep yazısı
 • Muhasebe kayıtları
 • Dava sonucunda mahkeme kararı
 • İBAN
 • İmzalı İbraname
 • 20.000.-TL üstü tazminat ödemelerinde;
  Ticari ise; Faaliyet belgesi, Ticari Sicil Gazetesi ,Vergi levhası, İmza Sirküleri,Nüfus Cüzdan kopyası;
  Gerçek Kişilerde ve Nüfus Cüzdan kopyası

NOT: Eksper ve/veya Şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.