Sey-Rahat Sigortası Hasar Evrakları

Tazminat İşlemleri İçin Gereken Belgeler

Sey-Rahat yurt içi seyahat teminatlarından yararlanılması durumunda sigortalının, azami 24 saat içinde aldığı hizmetler ile ilgili bilgi ve durumunu Şirket'e bildirmeniz gerekmektedir. Şirket'in onayını alabilmek amacıyla Şirket'e ulaşılamaması durumunda, Sigortalı kendisine en yakın acil tıbbi merkeze gidebilir. Sigortalı, olayı gösteren orijinal belge ve makbuzları Şirket'e ibraz etmekle yükümlüdür.

Sigortalının genel şartlar ve istisnalar çerçevesinde hareket etmemesi halinde, acil durum için yaptığı hiçbir masraf kendisine geri ödenmeyecektir.

Tazminat talebi geldiği zaman sigortalı veya diğer kurumlardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

TAZMİNAT TALEBİ NEDENİ İSTENİLEN BELGELER
Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor
Sigortalının taburcu olduktan sonra daimi ikametgâha nakli
Tarifeli yurt içi havayolu uçuşlarında kaybolan, zarar gören, çalınan bagaj Havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu,
Bagaj içeriğinin listesi,
Tahmini fiyat ve alış tarihleri,
Havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesi