Ferdi Kaza Sigortası Hasar Evrakları
Ferdi Kaza Sigortası

Tazminat İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Maluliyet, Kaza Sonucu Tedavi Masrafları, Kaza Sonucu Gündelik Tazminat, Bireysel Sorumluluk, Kişisel Özel Eşya ve Bireysel Hukuksal Koruma Tazminatlarının ödenebilmesi için hak sahipleri aşağıda belirtilen belgelerin ilgili kurumlardan (karakol, savcılık, mahkeme, jandarma vb.) aslı gibidir onaylı ve ıslak kaşeli nüshaları ile tazminat talebinde bulunması gerekmektedir.

1.Kaza Sonucu Vefat İşlemleri İçin Gereken Belgeler

İşlemlerin sonuçlandırılması için tamamlanması gereken belgeler sigorta ettirenin/ menfaattarın adresine yazı ekinde bildirilir.

 • Sigorta poliçesinin numarası
 • Vefat, kaza sonucu meydana gelmiş ise kaza zaptı aslı veya tasdikli sureti ve ilgili diğer belgeler (cinayet sonucu meydana gelmiş ise Cumhuriyet Savcılığı iddianamesi veya takipsizlik kararı), sigortalının sürücü olması durumunda alkol raporu ve ehliyet fotokopisi
 • Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Ölüm tutanağı (mernis tutanağı)
 • Gömme izin kağıdı (defin ruhsatı)
 • Vefat nedenini açıklayan doktor raporu (otopsi raporu)
 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı
 • Veraset ilamı
 • IBAN bilgileri

2.Kaza Sonucu Maluliyet İşlemleri İçin Gereken Belgeler

 • Sigorta poliçesinin numarası
 • Kaza zaptı aslı veya tasdikli sureti ve ilgili diğer belgeler, sigortalının sürücü olması halinde alkol raporu ve ehliyet fotokopisi
 • Maluliyet durumunu belirten hastane raporu. (Devlet/ üniversite hastanesinden alınmış.)
 • Kaza sonrası ilk kaldırıldığı hastanece girişte düzenlenen adli rapor
 • Tüm doktor, epikriz, ameliyat raporları
 • Hasteneden alınacak takip ve tedavi tabela formu
 • BAN bilgileri

3.Kaza Sonucu Tedavi Masrafları İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

 • Kaza zaptı aslı veya tasdikli sureti ve ilgili diğer belgeler, sigortalının sürücü olması halinde alkol raporu ve ehliyet fotokopisi
 • Tüm doktor, epikriz raporları
 • Fatura asılları ve detaylı dökümleri
 • İlaç kullanıldı ise reçeteler ve ilaç küpürleri
 • Medikal malzeme kullanıldı ise doktor istek ve gereklilik raporu ile malzemenin hastaya kullanıldığına dair doktor onayı
 • IBAN bilgileri

4.Sorumluluk Tazminat İşlemleri İçin Gereken Belgeler

 • Kaza zaptı aslı veya tasdikli sureti ve ilgili diğer belgeler, sigortalının sürücü olması durumunda alkol raporu
 • Zarar görenin mal sahipliğini gösterir belge
 • Zarar gören doğrudan başvurduğunda sigortalımız tarafından verilen muvafakatname
 • Eğer ödemeyi sigortalı yaptı ise zarar görene ödemenin yapıldığını gösterir belge
 • Hasar fotoğrafları
 • Zararı gösterir fatura aslı
 • Zarar tespitini gösterir belge
 • IBAN bilgileri

5.Kişisel Özel Eşya Tazminat İşlemleri İçin Gereken Belgeler

 • Polis görgü tespit ve ifade tutanakları
 • Sigortalının mal sahipliğini gösterir belge (Anahtar değişimi için tapu veya ruhsat)
 • Zararı gösteri fatura ve makbuzlar
 • Yenilenen evrakın yenilenmiş haliyle fotokopisi
 • IBAN bilgileri

6.Bireysel Hukuksal Koruma Tazminat İşlemleri İçin Gereken Belgeler

 • Sigortalı beyanı
 • Sigortalının talep listesi
 • Vekalet ücreti, dava masrafları, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz masrafı, karar düzeltme masraflarını gösterir belgeler
 • Davaya konu olan olaya ait polis zabıtları, ifade tutanakları
 • IBAN bilgileri

* Şirket, kazanın oluş şekline göre ek belgeler iseteme hakkına sahiptir.

Mutluluğun Sigortası

Aklınıza takılan soruları cevaplamak isteriz.

Hasar

Prim, poliçede belirtilen tarihlerdeödenmemişse hasar tazminatıalabilir miyim?

Kaza

Ferdi kaza sigortası yaptırmakistiyorum. Sigorta bedelini nasıl belirleyebilirim?

Sağlık

Sürekli kullandığım ilaçlar içindevamlı muayene olup reçetealmam gerekir mi?

Tarım

Meyve çiçeklenme dönemindekidon hasarı teminat kapsamınagirer mi?

Size yardımcı olalım

Müşteri Hizmetlerine Ulaşın

En yakın acenteyi bulun

Bulunduğunuz Konum İçin Arayın