ANKARA SİGORTA KEFALET SİGORTASI

05/12/2017 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişiklikle Kamu İhalelerine katılacak firmaların Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen Kefalet Senetlerini ile kullanabilmeleri mümkün kılınmıştır. 

Kefalet sigortası; sigortalı, sigortacı ve lehtar olmak üzere üç taraflı bir ilişkiden oluşmaktadır. Sigorta şirketi  sigortalının sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı lehtara kefalet senedi bedeline kadar garanti sağlamaktadır.

Kefalet sigortası geleneksel sigorta uygulamalarından ziyade banka teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünüdür.

Ayrıca, borçlunun bankalar nezdindeki kredi limitlerinin tüketilmemesi bakımından sigortalılar için ek bir avantaj sağlamaktadır.

Kefalet Senedi Nasıl Temin Edilir ?

• Kefalet senedi almak isteyen firmalar, Ankara Sigorta yetkili acenteleri aracılığıyla ya da web sitesi üzerinden başvuru yapabilir.

Risk analizi yapabilmesi için sigortalının mali verileri ve bankalardan kullanmış oldukları kredilerin limit/risk/geri ödeme durumları uzman ekibimiz tarafından incelenerek talep değerlendirmeye alınır.

Talebin uygun görülmesi halinde kefalet senedi düzenlenir.

Kefalet Senedinin Faydaları ?

• Firmalar için kredi limitlerinin oldukça önemli olduğu günümüzde kefalet senetleri özel sektörün ihtiyacını karşılamak üzere alternatif bir üründür.

Kefalet sigortası banka teminat mektubu ile aynı özelliklere sahip olmakla birlikte, firmaların bankalardaki kredi limitlerini etkilememektedir.

Kamu İhalesine Katılmak İçin Geçici Elektronik Kefalet Senedi Nasıl Alınır ?

• İhaleye girecek olan firma Takasbank teminat yönetimi platformundan referans numarası oluşturur.

Takasbank her bir elektronik kefalet senedi için talep edilen tutar üzerinden %0.01 (onbinde bir) komisyon almaktadır.

İhaleye girecek olan firma almış olduğu referans numarası ile sigorta şirketine başvuruda bulunur.

Sigorta şirketi referans numarası ile Geçici Elektronik Kefalet Senedi ’ni  düzenleyerek Takasbank’a iletir.

Takasbank Geçici Kefalet Senedi’ ni EKAP’ a aktararak aktif hale getirir.