Yabancılar için Eko Sağlık Sigortası

Yabancı Uyruklu Kişiler İçin Sağlık Sigortası

İşbu poliçe 10.05.2016 tarih ve 16 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına ilişkin Genelge ile bu Genelgede değişiklik öngören 16.06.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına ilişkin Genelgede değişiklik Yapılmasına Dair Genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

Teminat Tablosu
Yatarak Tedavi Teminatları
 • Ameliyat
 • Hastane Tedavi
 • Hastane Oda - Refakatçi
 • Yoğun Bakım
 • Özellikli Tedavi ( Radyoterapi, Kemoterapi, Diyaliz )
 • Anjiografi
Ayakta Tedavi Teminatları
 • Doktor Muayene
 • İlaç
 • Tahlil
 • Röntgen
 • Modern Teşhis
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Küçük Müdahale
Diğer Teminatlar
 • Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans
 • Suni Uzuv ve Protez
Teminat Limiti

Tüm Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında Yatarak Tedavi Teminatı giderleri limitsiz; Anlaşma Olmayan Sağlık Kurumlarında ise Yatarak Tedavi Teminatı giderleri yıllık 50.000 TL limit ve %20 Sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.

Tüm Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında Ayakta Tedavi Teminatı giderleri yıllık 5.000 TL limit ve %20 Sigortalı katılım payı ile; Anlaşma Olmayan Sağlık Kurumlarında ise Ayakta Tedavi Teminatı giderleri yıllık 5.000 TL limit ve %40 Sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.