Ankara Sigorta Kasko

Kasko poliçenizi yaptırırken aracınızın başına gelebilecek tüm riskleri Kasko Sigortası Genel Şartlar kapsamında teminat altına alabilirsiniz.

Ankara Sigorta Kasko poliçesi ile opsiyonel teminatlar ve hizmetlerimiz arasından istek ve ihtiyaçlarınıza göre size uygun olanları bir araya getirerek sadece size özel kasko poliçenizi yaptırabilirsiniz.

Teminatlar

 • Çarpma-Çarpışma
 • Yanma
 • Hırsızlık
 • Alevsiz Yangın
 • Çekme / Çekilme
 • GLKHHKNH - Terör
 • Sel / Su Baskını
 • Deprem
 • Değer Koruma
 • İhtiyari Mali Mesuliyet Şahıs Başına bedeni
 • İhtiyari Mali Mesuliyet kaza başına bedeni
 • İhtiyari Mali Mesuliyet maddi
 • Ferdi kaza vefat
 • Ferdi kaza sürekli sakatlık
 • Ferdi kaza tedavi masrafları
 • Ankara Sigorta Asistans Hizmetleri

Diğer Ek Teminatlar

 • Radyo-Teyp
 • Kolonlar
 • Klima
 • Diğer Cihaz / Aksesuarlar
 • Televizyon / DVD
 • LPG
 • Hukuksal Koruma
 • Araca Bağlı Hukuksal Loruma
 • Sürücü Hukuksal Koruma
 • Mini onarım
 • Merkezi kilit değişimi teminatı (Hususi-Kamyonet)
 • Yurt Dışı teminatı (Ticari Araçlar)
 • Hasarsızlık indiriminin korunması (Hususi-Kamyonet)
 • Anahtar teslim teminatı (Hususi-Kamyonet)
 • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması veya çarpışması halinde meydana gelecek zararlar,
 • Aracın yanması,
 • Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,

Hallerinde aracınızda oluşacak zararlar güvence altına alınmaktadır.

 • Sigara ve benzeri yanıcı maddeler sonucunda oluşan yangın dışındaki zararlar.
 • Kurallara uygun olmadan başka bir otomobilin çekilmesi sırasında veya otomobilinizin yetkili olmayan kişiler tarafından çekilmesi sırasında oluşan zararlar.
 • Deprem, yanardağ püskürmesi sonucu oluşan zararlar.
 • Sel ve su baskını sonucu oluşan zararlar.
 • Hasara uğrayan parçanın yerine yenisi takıldığında, takılan parça için prim alınmaz.

Grev, Lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar ve A.5 maddesinin 5.11 bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda aracınızda meydana gelecek zararlar teminat altındadır.

Poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder.

Vasıtanızla seyahat ederken sürücü ve yolcular, aracınız seyir, park veya inip binerken kazalar meydana gelir. Bu durumda; vefat, sürekli sakatlık ve tedavi giderleri ile teminat limitleri içerisinde güvence altında olursunuz.

Ankara Sigorta Asistans Hizmetleri teminatı ile; Aracın Çekilmesi ve Kurtarılması, Aracın Vinç ile Kurtarılması, Aracın kullanılamayışınedeniyle konaklama, Daimi İkametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati, İkame araç, Aracın teslim alınmasıiçin seyahat,Aracın emanet ve muhafazası, Profesyonel sürücü hizmeti, Yedek parça temini ve ulaştırılması, Kaza sonucu yaralanma durumunda nakil, Taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil, Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli, Sigortalı’ya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati konaklaması, Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati , Vefat eden Sigortalının ve eşlik edenlerin nakli İlaç gönderilmesi organizasyonu, Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu seyahat, Acil mesajların iletilmesi hizmetlerinden haftanın 7 gün, 24 saati nerede olursanız olun bir telefon ile yararlanabilirsiniz. 

Aracınızın orijinali (fabrika çıkışı) dışında sonradan ilave ettirdiğiniz Radyo-Teyp, Kolonlar, Klima, Diğer Cihaz / Aksesuarlar, Televizyon / DVD gibi parçalarınız fatura değeri üzerinden teminat altına alınır.

Araç ruhsatınıza kaydedilmesi koşulu ile LPG tanklı teminat altına alınmaktadır.

Oluşabilecek bir kazasında sigorta sözleşmesinin kapsadığı konular dâhilin de aracınıza ve sürücüye hukuksal koruma teminatı verilmektedir.

GENİŞLETİLMİŞ MİNİ ONARIM KLOZU

 

ANKARA SİGORTA Genişletilmiş Mini Onarım hizmeti, Kasko sigortası kapsamındaki sigortalı taşıt araçlarında oluşabilecek küçük ölçekli hasarların poliçe başlangıç tarihinden itibaren poliçe geçerlilik tarihi boyunca, Mini Onarım Servisi Servis Merkezlerinde, sigortalıdan herhangi bir tamir bedeli talep edilmeksizin Amerikan menşeli know-how, ekipman ve malzemelerle “Kurumsal Franchise Standartlarında” ve “Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” ilkesi ile giderilmesi hizmetidir. Bu kapsamda Mini Onarım Servisi servis merkezlerinde yapılan onarımlarda hasarsızlık indirimi etkilenmez.

 

ANKARA SİGORTA Genişletilmiş Mini Onarım hizmeti kapsamında verilecek servis hizmetler şunlardır;

 

 1. GRUP SERVİS HİZMETLERİ (Yılda dört (4) adet)

Boya Hasarlı Kaporta Düzeltme: 10 cm’ ye kadar boya hasarlı kaporta göçük ve ezikleri

Boya Tamiri, Mini Yama: 20 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm ye kadar kaporta çizikleri ve sıyrıkları

 

 1. GRUP SERVİS HİZMETLERİ (Yılda sekiz (8) adet)

Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme: 5 cm çapa kadar boya hasarsız kaporta göçükleri

İç Döşeme Tamiri: Deri, halı, kumaş, plastik üzerindeki 1 cm. çapa kadar sigara yanığı, 5 cm. çapa kadar yırtık ve çizikler, 3 cm çapa kadar plastik parça kopukları

Ön Cam Tamiri: 2 cm çapa kadar her tipte kırıklar - Mandagözü, yıldız, kombine vs.

Leke Çıkarma: İç döşeme kumaş ve halılar üzerindeki 5 cm çapa kadar lekeler

 

 1. GRUP SERVİS HİZMETLERİ (Yılda iki (2) adet)

Ozon Sterilizasyonu: Araç içi ve Klima kanalların Ozon makinası ile sterilizasyonu

Lastik ve Jant Parlatma: Jant yüzeyi üzerindeki kirler ve metal tozlarının Jant Temizleme malzemeleri ile temizlenmesi,Lastik yüzeyinin bakımının yapılması ve parlatılması

Motor Temizleme: Araç motor kaputu altındaki motor ve aksamlarının özel kimyasal maddelerle yağdan ve kirden arındırılarak temizlenmesi

Cam Su Kaydırıcı: Ön cam su kaydırıcı kimyasalı işleminin uygulanması

Far Temizliği: Solan ve üzeri çizilmiş farların yüzeyinin temizlenmesi ve görsel canlılığının geri kazandırılması

 

 1. GRUP SERVİS HİZMETLERİ (Serviste Limitsiz)

Plastik Tampon Tamiri: Ön ve arka tamponlardaki teknik olarak onarılabilir her türlü göçük, yırtık, kopuk ve eksik parçalar

Aracınızın anahtarının kaybolması ya da çalınması nedeniyle anahtarın yeniden kopyalanması, alarm ve immobilizer'in yeniden kodlanması, komple kilit değişimi de poliçede belirtilen limitle teminat kapsamındadır.

Poliçe vadesi içinde meydana gelen hasarlar toplamı, poliçede belirtilen poliçe toplam net prim tutarını geçmemesi halinde mevcut hasarsızlık indirimi bozulmadan bir üst kademeye yükselir. 3 Hasarlı poliçelerde bu teminat geçerli değildir.

Aracın T.C. sınırları dışında hasara uğraması halinde, meydana gelen zararlar teminat altına alınmıştır.

Araç modelinin ilgili yıl ile aynı olması ve trafik tescil tarihinden itibaren aynı gün veya en çok on beş (15) gün içinde poliçesinin düzenlenmesi kaydı ile  üç (3), altı (6), dokuz (9) ve on iki (12) ay süre ile tam hasarlarda aynı tip ve aksesuarlarla anahtar teslim bedeli ödenir.