Ankara Sigorta Kasko

Kasko poliçenizi yaptırırken aracınızın başına gelebilecek tüm riskleri Kasko Sigortası Genel Şartlar kapsamında teminat altına alabilirsiniz.

Ankara Sigorta Kasko poliçesi ile opsiyonel teminatlar ve hizmetlerimiz arasından istek ve ihtiyaçlarınıza göre size uygun olanları bir araya getirerek sadece size özel kasko poliçenizi yaptırabilirsiniz.

Teminatlar

 • Çarpma-Çarpışma
 • Yanma
 • Hırsızlık
 • Alevsiz Yangın
 • Çekme / Çekilme
 • GLKHHKNH - Terör
 • Sel / Su Baskını
 • Deprem
 • Değer Koruma
 • İhtiyari Mali Mesuliyet Şahıs Başına bedeni
 • İhtiyari Mali Mesuliyet kaza başına bedeni
 • İhtiyari Mali Mesuliyet maddi
 • Ferdi kaza vefat
 • Ferdi kaza sürekli sakatlık
 • Ferdi kaza tedavi masrafları
 • Ankara Sigorta Asistans Hizmetleri

Diğer Ek Teminatlar

 • Radyo-Teyp
 • Kolonlar
 • Klima
 • Diğer Cihaz / Aksesuarlar
 • Televizyon / DVD
 • LPG
 • Hukuksal Koruma
 • Araca Bağlı Hukuksal Loruma
 • Sürücü Hukuksal Koruma
 • Mini onarım
 • Merkezi kilit değişimi teminatı (Hususi-Kamyonet)
 • Yurt Dışı teminatı (Ticari Araçlar)
 • Hasarsızlık indiriminin korunması (Hususi-Kamyonet)
 • Anahtar teslim teminatı (Hususi-Kamyonet)
 • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması veya çarpışması halinde meydana gelecek zararlar,
 • Aracın yanması,
 • Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,

Hallerinde aracınızda oluşacak zararlar güvence altına alınmaktadır.

 • Sigara ve benzeri yanıcı maddeler sonucunda oluşan yangın dışındaki zararlar.
 • Kurallara uygun olmadan başka bir otomobilin çekilmesi sırasında veya otomobilinizin yetkili olmayan kişiler tarafından çekilmesi sırasında oluşan zararlar.
 • Deprem, yanardağ püskürmesi sonucu oluşan zararlar.
 • Sel ve su baskını sonucu oluşan zararlar.
 • Hasara uğrayan parçanın yerine yenisi takıldığında, takılan parça için prim alınmaz.

Grev, Lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar ve A.5 maddesinin 5.11 bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda aracınızda meydana gelecek zararlar teminat altındadır.

Poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder.

Vasıtanızla seyahat ederken sürücü ve yolcular, aracınız seyir, park veya inip binerken kazalar meydana gelir. Bu durumda; vefat, sürekli sakatlık ve tedavi giderleri ile teminat limitleri içerisinde güvence altında olursunuz.

Ankara Sigorta Asistans Hizmetleri teminatı ile; Aracın Çekilmesi ve Kurtarılması, Aracın Vinç ile Kurtarılması, Aracın kullanılamayışınedeniyle konaklama, Daimi İkametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati, İkame araç, Aracın teslim alınmasıiçin seyahat,Aracın emanet ve muhafazası, Profesyonel sürücü hizmeti, Yedek parça temini ve ulaştırılması, Kaza sonucu yaralanma durumunda nakil, Taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil, Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli, Sigortalı’ya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati konaklaması, Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati , Vefat eden Sigortalının ve eşlik edenlerin nakli İlaç gönderilmesi organizasyonu, Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu seyahat, Acil mesajların iletilmesi hizmetlerinden haftanın 7 gün, 24 saati nerede olursanız olun bir telefon ile yararlanabilirsiniz. 

Aracınızın orijinali (fabrika çıkışı) dışında sonradan ilave ettirdiğiniz Radyo-Teyp, Kolonlar, Klima, Diğer Cihaz / Aksesuarlar, Televizyon / DVD gibi parçalarınız fatura değeri üzerinden teminat altına alınır.

Araç ruhsatınıza kaydedilmesi koşulu ile LPG tanklı teminat altına alınmaktadır.

Oluşabilecek bir kazasında sigorta sözleşmesinin kapsadığı konular dâhilin de aracınıza ve sürücüye hukuksal koruma teminatı verilmektedir.

Ankara Mini Onarım Hizmeti, poliçenizin vadesi içerisinde oluşabilecek, küçük ölçekli hasarların ücret talep edilmeksizin giderilmesi hizmetidir. Ankara Mini Onarım Hizmeti kapsamına giren hasarlar RS Servis İstasyonlarında giderilmekte, kullanılan özel tamir teknikleri sayesinde aracın orijinalliği korunmaktadır.

Ankara Mini Onarım Hizmeti ile verilecek servis hizmetleri şunlardır:

 • Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (5 cm çapa kadar)
 • Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme (10 cm çapa kadar)
 • Boya Tamiri , Mini Yama ( 20 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları , 30 cm ye kadar kaporta panel çizikleri ve sıyrıklar )
 • İç Döşeme Tamiri (Deri, vinleks, halı, kumaş, plastik üzerindeki 1 cm çapa kadar sigara yanığı, 5 cm çapa kadar yırtık, çizikler, 3 cm çapa kadar plastik parça kopukları)
 • Ön Cam Tamiri (Manda gözü, yıldız, kombine tip gibi 5 cm çapa kadar cam işleri)
 • Leke çıkarma (İç döşeme kumaş ve halılar üzerindeki 5 cm çapa kadar muhtelif lekeler)
 • Plastik Tampon Tamiri (Ön ve arka tamponlardaki teknik olarak onarılabilir her türlü göçük, yırtık, kopuk, eksik parçalar Pütürlü Plastik Tabi Kaplama işlemleri vs. gibi plastik hasarları)

Aracınızın anahtarının kaybolması ya da çalınması nedeniyle anahtarın yeniden kopyalanması, alarm ve immobilizer'in yeniden kodlanması, komple kilit değişimi de poliçede belirtilen limitle teminat kapsamındadır.

Poliçe vadesi içinde meydana gelen hasarlar toplamı, poliçede belirtilen poliçe toplam net prim tutarını geçmemesi halinde mevcut hasarsızlık indirimi bozulmadan bir üst kademeye yükselir. 3 Hasarlı poliçelerde bu teminat geçerli değildir.

Aracın T.C. sınırları dışında hasara uğraması halinde, meydana gelen zararlar teminat altına alınmıştır.

Araç modelinin ilgili yıl ile aynı olması ve trafik tescil tarihinden itibaren aynı gün veya en çok on beş (15) gün içinde poliçesinin düzenlenmesi kaydı ile  üç (3), altı (6), dokuz (9) ve on iki (12) ay süre ile tam hasarlarda aynı tip ve aksesuarlarla anahtar teslim bedeli ödenir.