Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası

'Yurt içi seyahatlerinizde başınıza ne gelirse gelsin rahatınız etkilenmesin…'

Çünkü Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası seyahat sağlık sigortasında bagajınızın kaybolmasından kaza veya hastalık durumlarına seyahatinizin iptalinden acentenizin hizmet kusurlarına kadar tüm riskler teminat altına alınıyor. Yaralanma ve sağlık problemlerinizde, tedavi masraflarınız poliçe teminat limitleri dâhilinde eksiksiz karşılanıyor.

Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası poliçesiyle içiniz rahat, yolunuz açık olsun...

Yurt içi seyahat sağlık sigortasının kapsamı;
  • 0-17 yas arasındaki çocuklar ebeveynlerinin sigorta ettiren olması kaydı ile sigortalanabilir.İlgili prim tutarları 0-65 yaş arası sigortalılar için geçerlidir.
  • 65-75 yaş arası kişiler %50 sürprim ile, 75-80 yaş arası kişiler %100 sürprim ile sigortalanır.81 yaş ve üzeri kişiler ilgili poliçe teminatına tabi değildir, sigortalanamaz.65 yaş ve üzeri kişiler sadece kaza sonucu oluşan giderler teminat kapsamına alınır, hastalık sonucu oluşan her türlü giderler istisna bırakılmıştır.
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden T.C. vatandaşı ve yerleşik yabancı uyruklu sigortalıların T.C sınırları içerisindeki seyahatleri dâhilinde seyahat sigortası kapsamındaki giderler karşilanır.
Teminatlar / Sigorta Teminat Limitleri
TEMİNATLAR TEMİNAT LİMİTLERİ
Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi 1.500 TL

Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli                   (hava ambulansı, sedyeli uçuş hariç)

Teminat limiti ile sınırlı
Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgâh’a nakil Teminat limiti ile sınırlı
Vefat eden sigortalının Cenazesinin nakli Teminat limiti ile sınırlı
Bagaj Kaybı veya Hasarı 500 TL
Seyahatin iptali 1000 TL
Seyahat Acentesinin İflası Tur Bedeli ile Sınırlı / Max 1000 TL
Seyahat Acentesinden Kaynaklanan Hizmet Kusurları Tur Bedeli ile Sınırlı / Max 1000 TL