Trafik Sigortası

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası(Trafik Sigortası)

Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Motorlu Araç İşletenler İçin 1/1/2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

  Teminatlar(TL)
A-Maddi4 B-Sağlık Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Grup Kodu Araç Grubu Araç Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
1 Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk) 33.000 66.000 330.000 1.650.000 330.000 1.650.000
2 Taksi 33.000 66.000 330.000 1.650.000 330.000 1.650.000
3 Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk) 33.000 66.000 330.000 3.300.000 330.000 3.300.000
4 Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) 33.000 66.000 330.000 5.940.000 330.000 5.940.000
5 Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)* 33.000 66.000 330.000 10.230.000 330.000 10.230.000
6 Kamyonet 33.000 66.000 330.000 3.300.000 330.000 3.300.000
7 Kamyon 33.000 66.000 330.000 3.300.000 330.000 3.300.000
8 İş Makinesi 33.000 66.000 330.000 3.300.000 330.000 3.300.000
9 Traktör 33.000 66.000 330.000 1.650.000 330.000 1.650.000
10 Römork 1 33.000 66.000 330.000 3.300.000 330.000 3.300.000
11 Motosiklet ve Yük Motosikleti 33.000 66.000 330.000 990.000 330.000 990.000
12 Tanker 33.000 66.000 330.000 3.300.000 330.000 3.300.000
13 Çekici 33.000 66.000 330.000 3.300.000 330.000 3.300.000
14 Özel Amaçlı Taşıtlar2 33.000 66.000 330.000 1.650.000 330.000 1.650.000
15 Tarım Makinesi3 33.000 66.000 330.000 1.650.000 330.000 1.650.000

* Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dahilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

  1. İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.
  2. Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
  3. Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.
  4. Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.