Mühendislik Sigortaları Hasar Evrakları

MÜHENDİSLİK BRANŞI HASARLARINDA İSTENİLEN BELGELER

Elektronik cihaz hasarlarında;
 • Hasarı anlatan beyan
 • Teknik servis raporu
 • Hırsızlık ise resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asılları. Faillerin ve çalınanların bulunup, bulunamadığına dair ilgili Karakol ve/veya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık masasından alınacak yazılar (Bu yazıların alınması için öncelikle şirketimizce, ilgili makama yazı yazılması gerektiğinden hadiseden en az 30 gün sonra dosyanızın bulunduğu ilgili bölge müdürlüğü ile irtibata geçiniz.)
 • Sigortalı cihaza ait muhasebe kaydı (fatura, envanter kaydı vb.)
 • İBAN
 • İmzalı İbraname(Rüculu hasarlarda)
 • 20.000.-TL üstü tazminat ödemelerinde;
  Ticari ise; Faaliyet belgesi, Ticari Sicil Gazetesi, Vergi levhası, İmza Sirküleri,Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname
  Gerçek Kişilerde; Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname

NOT: Eksper ve/veya Şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Makine kırılması /Geniş Kasko makine kırılması hasarlarında;
 • Hasarı anlatan beyan
 • Teknik servis raporu
 • Hırsızlık ise resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asılları. Faillerin ve çalınanların bulunup, bulunamadığına dair ilgili Karakol ve/veya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık masasından alınacak yazılar (Bu yazıların alınması için öncelikle şirketimizce, ilgili makama yazı yazılması gerektiğinden hadiseden en az 30 gün sonra dosyanızın bulunduğu ilgili bölge müdürlüğü ile irtibata geçiniz.)
 • Sigortalı cihaza ait muhasebe kaydı (fatura, envanter kaydı vb.)
 • Sigortalı kıymet iş makinesi ise ruhsat ve operatör belgesi
 • İBAN
 • İmzalı İbraname(Rüculu hasarlarda)
 • 20.000.-TL üstü tazminat ödemelerinde;
  Ticari ise; Faaliyet belgesi, Ticari Sicil Gazetesi ,Vergi levhası, İmza Sirküleri,Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname
  Gerçek Kişilerde; Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname

NOT: Eksper ve/veya Şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

İnşaat / Montaj hasarlarında;
 • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
 • Fırtına hasarı ise meteoroloji raporu
 • Keşif özeti
 • Hasar keşfi
 • İnşaat sözleşmesi
 • Hırsızlık ise resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asılları. Faillerin ve çalınanların bulunup, bulunamadığına dair ilgili Karakol ve/veya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık masasından alınacak yazılar (Bu yazıların alınması için öncelikle Şirketimizce, ilgili makama yazı yazılması gerektiğinden hadiseden en az 30 gün sonra Hasar Müdürlüğü ile irtibata geçiniz.
 • İBAN
 • İmzalı İbraname(Rüculu hasarlarda)
 • 20.000.-TL üstü tazminat ödemelerinde ;
 • Ticari ise ;Faaliyet belgesi, Ticari Sicil Gazetesi ,Vergi levhası, İmza Sirküleri,Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname
 • Ödeme sigorta ettirene yapılacaksa Sigortalının Muvafakatı
 • Gerçek Kişilerde; Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname

NOT: Eksper ve/veya Şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.