Bitkisel Ürün Sigortaı

Ankara Sigorta % 50 Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası

Ankara Sigorta Bitkisel Ürün Sigortası ile

  • Dolu
  • Yangın
  • Heyelan
  • Deprem
  • Fırtına
  • Don
  • Kalite Kaybı
  • Hortum

riskleri teminat altına alınmaktadır.

Ayrıca açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski teminatı, ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ve ürün bilgileri dikkate alınarak kayıtlı çiftçilerin arazi Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından verilir.