3.Şahıs Sorumluluk Sigortaları Hasar Evrakları

3.ŞAHIS SORUMLULUK BRANŞI (MADDİ)  HASARLARINDA İSTENİLEN BELGELER

  • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan mağdur ve sigortalının yazılı beyanı
  • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
  • Zararı belirten talep yazısı
  • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları
  • Üçüncü şahsın zararı sigortalı tarafından karşılandı ise şahsın ödenecek tazminatı sigortalının alabileceğine ilişkin yazılı beyanı (Muvafakat)
  • İBAN
  • Rüculu hasarda imzalı ibraname makbuzu imzalatılması gereklidir.
  • 20.000.-TL üstü tazminat ödemelerinde ; Ticari ise ;Faaliyet belgesi, Ticari Sicil Gazetesi ,Vergi levhası, İmza Sirküleri,Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname; Gerçek Kişilerde; Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname

NOT: Eksper ve/veya Şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.