KAZARA Ferdi Kaza Sigortası

'Görünmez bir kaza anında, hayatınız kararmasın!'

Çok olmuştur başınızdan geçen bir olayı anlatırken "az kalsın" diyerek başlayıp "ucuz atlattım" diyerek bitirdiğiniz cümleler.

Hayat bu, her şey yolunda gidiyor derken ani kazalar yaşayabilirsiniz. Bunun sonucunda da hesapta olmayan tedavi giderleri ödemek, uzun zaman işe gidememek veya tamamen çalışamayacak duruma gelmek gibi sorunlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Biz bu sorunlarınızı giderecek, ayrıca özel eşyalarınızı ve 3. şahıslara karşı sorumluluklarınızı da teminat altına alacak kapsamlı bir ürün geliştirdik. Kazara, bütün bu risklerinizin küçük bir primle teminat altına alınabileceğini ispatlıyor.

İnsanların gerek mesleki çalışmaları, gerekse meslek dışı gündelik yaşamları esnasında karşılaşabilecekleri bir kaza sonucu uğrayacakları bedensel kayıpları için,kendi belirledikleri değerlerle yaşam standartlarını sürdürmelerini destekler.

Ayrıca, üçüncü şahıslara verilebilecek maddi ve bedeni hasarlara karşı sorumlulukları,kişisel özel eşyaları ve hukuksal riskleri de teminat altına almaktadır.

Primleri Türk Lirası olarak ödenebilen, farklı teminat planları içeren kişilerin tercihlerine göre ve ihtiyaçlarına uygun teminat paketi oluşturmasına imkan tanıyan bir üründür.

SİGORTA TEMİNAT LİMİTLERİ

Teminat limiti en az 25.000 TL olup, en fazla 100.000 TL verilebilir.

TEMİNATLAR Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4
K.S.*Vefat 25.000 50.000 75.000 100.000
K.S.*Sürekli Sakatlık 25.000 50.000 75.000 100.000
K.S.*Tedavi Masrafları 250 500 750 1.000
Bireysel Sorumluluk (3.Ş.M.M.) 5.000 5.000 5.000 5.000
Kişisel Özel Eşya 250 500 750 1.000
Bireysel Hukuksal Koruma 5.000 5.000 5.000 5.000
Deprem 25.000 50.000 75.000 100.000
Asistans Hizmetleri Dahil Dahil Dahil Dahil

* Deprem nedeniyle oluşabilecek kazalar neticesindeki Ölüm, S. Sakatlık ve Tedavi Masrafları teminata dahildir. 

KAZARA ASİSTANS HİZMETLERİ
Aracın Çekilmesi 100 TL / Maksimum 2 defa
Çilingir Hizmeti 100 TL / Maksimum 3 defa
Tesisat İşleri Bağlantı
Elektrik İşleri Bağlantı 
Cam İşleri Bağlantı
Nüfus Cüzdanı, Ehliyet ya da Pasaportun çalınması veya kaybı durumunda, bu evraklarla ile ilgili zorunlu ilan masrafları 50 TL/ Maksimum 1 defa
Kredi Kartının çalınması veya kaybı durumunda bağlantı hizmeti Sınırsız
Tıbbi Danışma Sınırsız 7/24
Tıbbi Nakil Sınırsız / Kara Ambulansı
Nakit Avans Poliçede yazılı şartlarla
Bilgi Hizmetleri Sınırsız
Bilgi ve Organizasyon Servisleri
Rezervasyon Hizmetleri Sınırsız 
Ulaştırma Hizmetleri Sınırsız 
Bilgi Hizmetleri Sınırsız 
Danışmanlık Hizmetleri Sınırsız 

* 444 1936 numaralı Müşteri İletişim Merkezimizi hattımızdan önce 2, sonra 3’ü tuşlayarak Kazara Ferdi Kaza Assistance hizmetlerimize ulaşabilirsiniz

Ana Teminat

Sigortalının bir kaza ve/veya deprem sonucu vefat etmesi durumunda poliçede belirtilen teminat tutarının tümü menfaattar(lar)’a ödenir. Bu teminat için prim meslek sınıfına göre belirlenir. Sigortalının yaşı primi etkilemez. 16 yaşından küçükler için vefat teminatı poliçedeki vefat teminatı aşmamak kaydıyla cenazenin fatura edilen nakil ve defin masraflarıyla 500 TL ile sınırlıdır.

(Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Geçerlidir.)

Sigortalının bir kaza ve/veya deprem sonucu tam ve daimi malul olması durumunda poliçede belirtilen teminatın tümü, kısmi ve daimi maluliyeti halinde ise tazminat, maluliyet derecesine göre Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarındaki oranlar dahilinde sigortalıya ödenir. Maluliyet oranının %100’ü geçmesi durumunda poliçe sona erer. Sigortalının mesleğine göre prim belirlenir. Sigortalının yaşı primi etkilemez.

(Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Geçerlidir.)

Ek Teminatlar

Kaza ve/veya deprem sonucunda sigortalının tedavisine ait doktor ücreti, ilaç, radyografi, masaj, hastane ve diğer tedavi giderleri (nakil ücretleri hariç) bu teminat kapsamında belirlenen yıllık limit dahilinde karşılanır.

(Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Geçerlidir.)

(3.şahıs mali sorumluluk) Sigortalının kendisinin üçüncü şahıslara verebilecekleri maddi zararlara karşı sorumluluklarından dolayı, üçüncü şahıslar tarafından yöneltilebilecek tazminat taleplerini karşılar. Mesleğini icra ederken ve motorlu araç kullanırken 3.şahıslara vereceği zararlar teminat dışındadır.  Beher hasarda 100 TL muafiyet uygulanır.

(Üçüncü Şahıslara karşı Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları geçerlidir.)

Sigortalının kimlik belgelerinin (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet vb) ve anahtarların (Nakit para, mücevherat, ticari emtea, cep telefonu, dizüstü bilgisayar vb.elektronik cihazlar hariç) olay başına üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek gasp, kap-kaç sonucunda çalınması ve/veya hasarlanmasından doğan maddi zarar taleplerini karşılar.
Teminat limitleri olay başına ve yıllık olup, herhangi birine dahil bir rizikonun gerçekleşmesi halinde ilgili teminat ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.

(Hırsızlık Sigortası Genel Şartları geçerlidir.)

Bu sigortanın kapsamında sigortalının karşılaşabileceği hukuksal riskler teminat altındadır. Sigortalının taraf olduğu hukuki problemlerde vekalet ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücreti, hakem ücreti, dilekçe yazımı ile ilk dava masrafları avansı gibi dava giderlerini teminat altına alınmaktadır. Motorlu araca bağlı   hukuksal koruma   ve sürücü hukuksal koruma; sigorta ettirenin sadece aleyhine   açılan dava ve takipleri için klozda belirtilen oranlar dahilindeki limitler ile teminata dahil edilmiştir. Yıllık azami ödenecek  tazminat tutarı sigorta bedeli ile sınırlıdır. Her olayda avukatlık ücretleri Hukuksal koruma sigorta bedelinin %10’una, mahkeme harç ve giderleri %15’ine, icra  harç ve  giderleri %10’una, noter masrafları %5’ine kadar teminat kapsamındadır. Hukuksal koruma genel şartlarının A.2/2.1.2 ve A.2/2.2.2 maddeleri teminat haricidir.

(Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları geçerlidir.)

Deprem nedeniyle oluşabilecek kazalar teminat altına alınmıştır.