Su Ürünleri Sigortası

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağları; Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları ile Tarife ve Talimatlar kapsamında sigortaya kabul edilir.

Su Ürünleri

 1.  A.3 maddesinin (a ve b) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hastalık,
 2. Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
 3. Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,
 4. Kazalar,
 5. Predatörler,
 6. Alg patlaması

nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu, sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararı temin eder

İsteğe Bağlı Ek Riskler ve Unsurlar

Sigortalının isteğine bağlı olarak aşağıdaki riskler ve unsurlar; yapılacak risk inceleme, değerlendirme sonucuna göre ek prim alınması koşuluyla poliçe kapsamına ilave edilir.

 1. Hırsızlık

Poliçede belirlenen sigortalı yerde;

 • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
 • Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma, dalma veya aşma suretiyle girilerek,
 • Kaybolan, çalınan, haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
 • Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
 • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle,

yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle poliçede belirtilen adresteki sigortalı su ürünlerinde, kafes ve ağlarda (kafes ve ağları poliçeye dahil edildi ise) doğrudan meydana gelen zararlar.

 1. Kafes ve Ağları
 1. Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,
 2. Kazalar,
 3. Predatörler

nedeniyle meydana gelen maddi zararı temin eder.