Yangın Sigortaları Hasar Evrakları

YANGIN BRANŞI HASARLARINDA İSTENİLEN BELGELER

Yangın, Yıldırım ve İnfilak Hasarlarında
 • Mevcutsa itfaiye raporu
 • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
 • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
 • Mevcutsa savcılık iddianamesi veya savcılık takipsizlik kararı aslı
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıtları vb.)
 • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
 • Zararı belirten talep yazısı
 • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları,
 • İBAN
 • İmzalı İbraname(Rüculu Hasarlarda)
 • 20.000.-TL üstü tazminat ödemelerinde ;
  Ticari ise; Faaliyet belgesi, Ticari Sicil Gazetesi ,Vergi levhası, İmza Sirküleri,Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname
  Gerçek Kişilerde; Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname

NOT: Eksper ve/veya Şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.


Dahili su / Sel - su baskını hasarlarında;
 • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
 • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıtlar vb.)
 • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
 • Zararı belirten talep yazısı
 • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları,
 • İBAN
 • Rüculu hasarda imzalı ibraname makbuzu imzalatılması gereklidir.
 • 20.000.-TL üstü tazminat ödemelerinde ;
  Ticari ise; Faaliyet belgesi, Ticari Sicil Gazetesi ,Vergi levhası, İmza Sirküleri,Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname
  Gerçek Kişilerde; Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname


NOT: Eksper ve/veya Şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

Fırtına hasarlarında;
 • Meteoroloji raporu
 • Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları; yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
 • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için alım faturaları, demirbaş envanter kayıtları vb.)
 • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
 • Zararı belirten talep yazısı
 • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları
 • İBAN
 • İmzalı İbraname(Rüculu Hasarlarda)
 • 20.000.-TL üstü tazminat ödemelerinde ;
  Ticari ise; Faaliyet belgesi, Ticari Sicil Gazetesi ,Vergi levhası, İmza Sirküleri,Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname
  Gerçek Kişilerde; Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname

NOT: Eksper ve/veya Şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.


Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketleri Kötü Niyet ve Terör hasarlarında;
 • Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan
 • Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; Ticari emtea için, emtea alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve Makineler için; alış faturaları, envanter kayıtları vb.)
 • Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)
 • Zararı belirten talep yazısı
 • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları,
 • İBAN
 • İmzalı İbraname(Rüculu Hasarlarda)
 • 20.000.-TL üstü tazminat ödemelerinde ;
  Ticari ise; Faaliyet belgesi, Ticari Sicil Gazetesi ,Vergi levhası, İmza Sirküleri,Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname
  Gerçek Kişilerde; Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname

NOT: Eksper ve/veya Şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir