Sermaye Yapımız

ANKARA SİGORTA 16.05.1936 tarihinde 500 TL sermaye ile kurulmuştur.20 Nisan 2000 tarihinde büyük 2 hissesi Polis Bakım ve Yardım Sandığı tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınmış  ve son olarak 23.07.2014 tarihinde sermaye 148.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket sermayesinin her biri nama yazılı ve 0,50,- TL itibari değere sahip, toplam 297.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. 

Sermaye Payı Hisse Oranı % Pay Adedi
T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bakım ve Yardım Sandığı 148.247.016,19 99,8297 296494032,38
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu 250.139,50 0,1684 500279,00
Servet GÜRKAN 2.844,31 0,0019 5688,62
TOPLAM 148.500.000,00 100,0000 297000000