Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Hak Sahipliği olan kişilerin, sağlık harcamalarının SGK fark tutarını, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası özel şartları ve Sağlık Sigortası genel şartları doğrultusunda teminat altına alınır.

Kimler Yararlanabilir?

 • SGK'lı olan ve SGK prim borcu bulunmayan 60 yaşından gün almamış kişiler
 • 18 yaş altı kişiler, Sigorta Ettiren'in 18 yaşından büyük ve aynı poliçede sigortalı olması durumunda

bu poliçeden satın alabilir.

Neler Var?

 • Poliçede %5 Aile indirimi mevcut
 • Sadece Yatarak Tedavi veya Yatarak Tedavi + Ayakta Tedavi plan seçenekleri mevcut
 • Ayakta Tedavide yıllık 10 adet limitli
 • Yenileme Güvencesi değerlendirmesi
 • Sadece Yatarak Tedavi Teminatı ve Fizik Tedavi teminatında bekleme süresi (3 ay)
 • Türkiye genelinde 600'e yakın anlaşmalı kurum ağı
 • Tek Network, tek anlaşmalı kurum ağı
 • 7/24 Tıbbi Danışmanlık
 • 7/24 Provizyon
 • Tüm poliçelerde ücretsiz ek teminat hakkı

Ek Teminatlar

Diş Bakım Paketi: Sigortalının paket kapsamında belirtilen işlemleri yılda 1 kez ve %100 olarak karşılanır. Diş Hekimi Muayenesi, Diş Taşı Temizliği (detertraj / alt ve üst çene). Diş Röntgen Filmi (Periapikal / Tek Diş). Paket harici işlemler için Türk Diş Hekimleri Birliği taban fiyat tarifesi avantajından faydalanabilirsiniz.

Psikolog Danışmanlık Paketi : Sigortalının paket kapsamında ilk Psikolog Danışmanlık seansı yılda 1 kez ve %100 olarak karşılanır. Sigortalı, sonraki randevularda seans başına indirimli fiyatlardan faydalanabilir.

Check Up : Bu paket kapsamında belirtilen işlemler yılda 1 kez ve %100 olarak karşılanır. Tam Kan Sayımı (18 parametre), Akciğer Grafisi (tek yönlü), Tam İdrar Tahlili, Sedimantasyon, Açlık Kan Şekeri, Kolesterol (Total), EKG, Doktor Değerlendirme (online)

Diyetisyen Danışmanlık Paketi : Sigortalı, bu paketten yılda 1 kez ve %100 faydalanır. Sigortalı, sonraki randevularında seans başına %30'a varan indirim avantajı / indirimli fiyatlardan faydalanabilir.>

Nereden alınabilir?

Ankara Sigorta acentelerinden satın alabilirsiniz. Size en yakın acenteyi bulun

Sigortalı’nın, sigorta süresi içinde gerçekleşen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümlerine göre karşılanan sağlık gideri tutarının üzerinde kalan fark tutarını, Sağlık Sigortası Genel Şartları, poliçede belirtilen teminat limit, ödeme yüzdesi ve istisnalar doğrultusunda teminat altına alan poliçedir.