Hırsızlık Sigortaları Hasar Evrakları

HIRSIZLIK HASARLARINDA;

 • Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları Mevcutsa onarım faturaları ya da teklifler
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. Demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıtları vb.)
 • Faillerin ve çalınanların bulunup, bulunamadığına dair ilgili Karakol ve/veya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık masasından alınacak yazılar (Bu yazıların alınması için öncelikle şirketimizce, ilgili makama yazı yazılması gerektiğinden hadiseden en az 30 gün sonra Hasar Müdürlüğü ile irtibata geçiniz..)
 • Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası
 • İBAN
 • İmzalı İbraname (Rüculu hasarlarda)
 • 20.000.-TL üstü tazminat ödemelerinde;
  Ticari ise; Faaliyet belgesi, Ticari Sicil Gazetesi, Vergi levhası, İmza Sirküleri,Nüfus Cüzdan kopyası ve  İbraname
  Gerçek Kişilerde; Nüfus Cüzdan kopyası ve  İbraname

NOT: Eksper ve/veya Şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.