Eksper Başvurusu

Eksperlik İçin Aranan Şartlar.

 • 22 Haziran 2008 tarihinde 26914 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliğince eksperlik yapacak gerçek veya tüzel kişilerde aranan ve aşağıda yer alan şartlara sahip olmak.
 • Şirketimizin, eksper raporları işlem standartlarının sağlanmasına uygun ofis ve personel imkanlarına sahip olmak.
 • Türkiye odalar ve borsalar birliğince tutulan levhaya kayıtlı olmak gerekmektedir.

Eksperlik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 • Türkiye'de yerleşik olması,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
 • Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 • Kara araçları eksperlik dalında en az iki yıllık, diğer eksperlik dallarında dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

Eksperlik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır: 

 • Merkezlerinin Türkiye’de bulunması,
 • İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 • Yetkililerinin, gerçek kişi ortaklarının ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinin Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması, ayrıca iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 • Mesleki faaliyetlerde şirketi imzası ile temsil ve ilzam eden yetkililerinin eksper olması,
 • Ana sözleşmelerinin ilgili maddelerinde; esas faaliyet konusunun "münhasıran sigorta eksperliği" olarak belirtilmesi, sigorta eksperliği ile bağdaşmayan faaliyetlere yer verilmemesi, ana sözleşme değişikliklerinden önce gerekli mercilerden izin alınacağına dair bir hükmün bulunması,
 • Ticari unvanlarında "sigorta" kelimesinin yanında "eksper" kelimesinin veya türevlerinin kullanılması, sigorta eksperliği ile bağdaşmayan kelimelerin bulunmaması,
 • Gerekli görülmesi halinde İcra Komitesince belirlenecek fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usûllerle eksperlik belgesi almış kişiler, aşağıdaki şartları sağladıkları ve Türk sigortacılık mevzuatı ile ilgili sınavı kazandıkları takdirde, sahip oldukları eksperlik dalında, bu Yönetmelik çerçevesinde eksper olarak değerlendirilir.

 • Eksperlerde aranılan niteliklere sahip olmaları,
 • Belge aldıkları ülke otoriteleri listesine kayıtlı olmaları,
 • Belge aldıkları ülke otoritelerinden alacakları ve halen eksper olarak faaliyette bulunduklarını kanıtlayan belge getirmeleri gerkmektedir.
 • Eksperlik Başvurusu için aşağıdaki formu doldurarak hasardenetim@ankarasigorta.com.tr adresine gönderiniz.

Eksper Başvuru Formu için tıklayınız