Sera Sigortası

Ankara Sigorta % 50 Devlet Destekli Sera Sigortası

Ankara Sigorta % 50 devlet destekli sera sigortası ile seranın içerisindeki ürün, seranın örtü malzemesi, seranın iskeleti, ısıtma, havalandırma, sulama tesisatı gibi seranın esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve tesisatlar sigorta kapsamındadır. Ayrıca;

  • Dolu
  • Yangın
  • Heyelan
  • Deprem
  • Fırtına
  • Kar ve Dolu Ağırlığı
  • Araç Çarpması
  • Hortum

riskleri teminat altına alınmaktadır.

Ayrıca açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski teminatı, ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ve ürün bilgileri dikkate alınarak kayıtlı çiftçilerin arazi Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından verilir.