Hasar Prosedürü
Hasar Prosedürü

Hasar Prosedürü

Hasarın gerçekleşmesinden sonra sigortalının hasarı öğrendiği tarihten itibaren, 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gereklidir. Şirketimize hasar ihbarı yapılmasına müteakip hasar tespiti amacı ile eksper tayin edilir ya da fatura/teklif ile işleme alınır. Hasar dosyalarının kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için gerekli belgelerin dosyaya eksper atanmış ise ekspere, atanmamış ise şirketimize ulaştırması gereklidir. Eksper hasar ile ilgili tüm inceleme, tetkik ve gerekli diğer işlemlerini tamamladıktan sonra düzenlediği raporu şirketimize ulaştırır. Eksper raporu ve diğer tüm evraklar şirketimiz dosya kontrolcüleri tarafından incelemeye alınır ve gerekli görüldüğü takdirde farklı nitelikteki evrak ve bilgileri sigortalıdan/acenteden isteyerek hasar dosyasının inceleme ve onay sürecini tamamlar. Eksper tayin edilmesine gerek görülmediği durumlarda ise sigortalıya hasar dosyasının sonuçlanması için gerekli belgeler bildirilir. Gerekli evraklar şirketimize ulaştıktan sonra inceleme ve onay süreci tamamlanır.

Aşağıdaki konulara azami dikkat gösterilmelidir;

 • Sigortalının acilen hasarı azaltıcı tedbirleri alması gereklidir. Sigortacı, hasarın azaltılmasına yönelik yapılan makul ölçüdeki masrafları karşılar.
 • Hasarın gerçekleşmesinden üçüncü kişilerin sorumluluğu varsa, ödenecek tazminatın rücu edilebilmesi için sigortalı gerekli bilgi ve belgeleri ibraz etmek zorundadır.

Müşterinin, aynı riziko için farklı sigorta şirketlerine düzenlettiği poliçe ya da poliçeler varsa bunları sigortacıya ibraz etmesi şarttır.

Hasar ihbarı yapılırken sigortacıya iletilmesi gereken bilgiler:

 • Poliçe Numarası
 • Zarar gören 3. Şahıs ise TC kimlik numarası ya da vergi numarası
 • Sürücü Kimlik Numarası
 • Hasar tarihi ve saati
 • Hasar yeri
 • Hasar nedeni
 • Tahmini hasar
 • Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi, eksperin irtibata geçeceği kişinin irtibat bilgileri.
 • IBAN numarası
 • SMS gönderilecek kişinin GMS numarası
 • Trafik hasarlarında mağdur hasarların plaka numarası ve belge seri numarası
 • Hasar hakkında özet bilgi
 • İhbar yapan kişinin adı/soyadı ve telefon numarası

Not: Araç hasarlarında, ekspertiz yapılacak adresin aracın onarımının yapılacağı yetkili servis ya da tamirhane olması zorunludur.

Mutluluğun Sigortası

Aklınıza takılan soruları cevaplamak isteriz.

Hasar

Prim, poliçede belirtilen tarihlerdeödenmemişse hasar tazminatıalabilir miyim?

Kaza

Ferdi kaza sigortası yaptırmakistiyorum. Sigorta bedelini nasıl belirleyebilirim?

Sağlık

Sürekli kullandığım ilaçlar içindevamlı muayene olup reçetealmam gerekir mi?

Tarım

Meyve çiçeklenme dönemindekidon hasarı teminat kapsamınagirer mi?

Size yardımcı olalım

Müşteri Hizmetlerine Ulaşın

En yakın acenteyi bulun

Bulunduğunuz Konum İçin Arayın